Đăng nhập


Nội dung khóa học:

-Bậc 1: 5 chuyên để

-Bậc 2: 7 chuyên đề

Cách thức đăng ký học:

- 3 tấm hình ¾ + 1 CMND phô tô

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Giới thiệu chi tiết khóa học: khóa đào tạo cấp tốc cấp nhanh chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm

Ngày khai giảng: hàng tháng

Thời lượng khóa học: 3 tuần/ khóa
Lịch học:

- 18h – 20h30

- thứ 2 – thứ 6/ tuần

Mục tiêu khóa học: 

- bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng sư phạm

- lấy chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm 

Đối tượng học viên: 

- tất cả những đối tượng có nhu cầu 

Học phí: 1.500.000 / khóa

Chương trình ưu đãi:

- giảm 5 % nếu đăng ký từ 10 người trở lên

Văn bằng, chứng chỉ: chứng chỉ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM BẬC I, II trường đại học sư phạm hà nội II

Địa điểm học:  011626783911

Giảng viên: đại học KHXH $ NV; Đại học SP Hà Nội II

Nội dung khóa học:

-Bậc 1: 5 chuyên để

-Bậc 2: 7 chuyên đề

Cách thức đăng ký học:

- 3 tấm hình ¾ + 1 CMND phô tô

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Tự tạo website với Webmienphi.vn