Đăng nhập


CHỨNG CHỈ A

Mục tiêu: 

Đào tạo cho học viên sử dụng máy tính hệ điều hành Windows và Microsoft Office: Word  - PowerPoint - Excel

Nôi dung:

 • Sử dụng Windows và các công cụ cơ bản

 • Trình bày và xử lý văn bản bằng  Microsof Word

 • Xử lý bảng tính bằng Microsoft Excel

 • Trình bày Slide trình chiếu với Microsoft PowerPoint

--------------------------------------------------------------------

CHỨNG CHỈ B - TIN HỌC  VĂN PHÒNG

Yêu cầu:

Dành cho tất cả học viên đã học qua lớp tin học văn phòng A tại trung tâm Tin Học, hoặc các bạn học viên khác đã có chứng chỉ A hoặc trình độ tương đương, muốn nâng cao khả năng tin học văn phòng của mình, học các kỹ thuật nâng cao và chuyên dụng trên môi trường làm việc văn phòng... 

Mục tiêu: 

Sử dụng thành thạo các kỹ năng nâng cao trong soạn thảo, xử lý và in ấn văn bản

Nắm vững các kỹ thuật xữ lý nâng cao trên Excel

Tạo hiệu ứng trình diễn hình ảnh, âm thanh và phim minh họa trong PowerPoint

Khai thác thông tin trên Internet, bảo mật và phòng chống Virut

Nôi dung:

 • Khai thác tính năng chuyên sâu trong  Word -  Excel -  PowerPoint -   Internet

--------------------------------------------------------------------

CHỨNG CHỈ B - TIN HỌC QUẢN LÝ

Mục tiêu: 

Tổ chức CSDL với Microsoft Access, xây dựng truy vấn, rút trích, ..., màn hình nhập liệu và tạo dựng báo biểu, biểu đồ, xây dựng các điều khiển control  và mở báo biểu từ Form

Nôi dung:

 • Tổng quan về CSDL Microsoft Access

 • Tạo bảng dữ liệu (Table)

 • Tạo màn hình nhập liệu với công cụ Form Wizard

 • Truy vấn dữ liệu (Query)

 • Tạo và in ấn báo biểu

 • Xây dựng biểu đồ và các điều khiển Control trong Access.

--------------------------------------------------------------------

CHỨNG CHỈ C - TIN HỌC QUẢN LÝ

Yêu cầu:

học viên phải có chứng chỉ B- Tin học quản lý.

Mục tiêu: 

Kỹ thuật lập trình cơ bản và nâng cao trong Microsoft Access

Nôi dung:

 • Ngôn ngữ lập trình VBA

 • Các điều khiển cơ sở - bộ lệnh DoCmd

 • Thư viện lập trình CSDM ADO

 • Các kỹ thuật trong quá trình xây dựng ứng dụng thực tế: Màn hình nhập liệu, thực đơn, tìm kiếm và in ấn

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Tự tạo website với Webmienphi.vn