Đăng nhập


Trung tâm tin học Bách Khoa phối hợp với nhà văn hóa khu Tân Xuân  tổ chức khai giảng hàng tuần các lớp tin học văn phòng chứng chỉ quốc gia ABC.

Kết quả sau khi hoàn thành khóa học tin học văn phòng

Sau khi hoàn thành khóa học các bạn học viên sẻ tham gia kì thi. Nếu đạt kết quả các bạn sẻ được cấp chứng chỉ quốc gia do trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên cấp (có giá trị trên toàn quốc).

Tin học chứng chỉ quốc gia học những gì - Nội dung - Đối tượng tham gia khóa học

 

LỚP

MÔN HỌC

THỜI GIAN HỌC

HỌC PHÍ – ĐÃ GIẢM

CHỨNG CHỈ QUỐC GIA A, B, C ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CHỨNG CHỈ A

+ LUYỆN THI

Windows XP

Microsoft Word 2007

Microsoft P.Point 2007

Microsoft Excel 2007

  8 tuần

600.000  –  450.000 đ/khóa

LUYỆN THI A CẤP TỐC

Luyện kỹ năng giải đề thi

2 tuần

300.000 đ/khóa (Không giảm)

CHỨNG CHỈ B VĂN PHÒNG 
+ LUYỆN THI

Internet

MicrosoftWord 2007 (nângcao)

Microsoft P.Point 2007

Microsoft Excel2007(nângcao)

8 tuần

7.00000 – 550.000 đ/khóa

CHỨNG CHỈ B QUẢN LÝ

 + LUYỆN THI

Access 1 2007

Access 2 2007

8 tuần

650.000 –  500.000 đ/khóa

CHỨNG CHỈ C

+ LUYỆN THI

Access 3 2007

Access 4 2007

8 tuần

750.000  – 600.000 đ/khóa

 

 

 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Tự tạo website với Webmienphi.vn